ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 3/1/2017 - Η ΚΑΤΩΚΟΠΙΑ : ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ

Go to content

Main menu:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 3/1/2017

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ(ΚΣΚ)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (ΚΣΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ   1ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ TOY KOINOTIKOY  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  -  3   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   –    Κοινοτάρχης
ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ –  Μέλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ -       »
ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  -          »
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ  -            »
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   -  Παρακαθήμενος  (Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος)

ΘΕΜΑΤΑ
1. Τελετή Παράδοσης
Στο μέρος αυτό   της    συνεδρία     προσκλήθηκε  και  παρευρέθηκε  ο  τέως  Κοινοτάρχης  Κατωκοπιάς,  κος Γιώργος Μιχαηλίδης , ο οποίος,  μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρία.
Ο  νέος Κοινοτάρχης καλωσόρισε τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου και  τους  ευχήθηκε κάθε επιτυχία στο έργο τους. Θ α πρέπει όλοι μαζί, συνέχισε ο Κοινοτάρχης,  να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε τους στόχους του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου, για το καλό της Κατωκοπιάς.
Ο  τέως  Κοινοτάρχης αφού ευχήθηκε με τη σειρά του κάθε επιτυχία στο νέο Συμβούλιο, παρέδωσε τα πιο κάτω έγγραφα και αντικείμενα.
(ι) Σφραγίδες του Κοινοτικού Συμβουλίου Κατωκοπιάς.
(ιι) Βιβλιάριο επιταγών με αριθμό λογαριασμού 10036-40-13619-1
του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λευκωσίας.
(ιιι) Βιβλιάριο Καταθέσεων  με το ποσό των 6.205,79 στο λογαριασμό 2076164-2
που διατηρεί το κοινοτικό Συμβούλιο Κατωκοπιάς  στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας.
(ιv)  Γραμμάτιο με αριθμό 962458
στο όνομα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κατωκοπιάς με αριθμού λογαριασμού 3237192-3 στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας για το ποσό των 10.140,00 ευρώ  συν τόκους. Το Γραμμάτιο λήγει στις 18/2/2016.
(v)  Τιμολόγιο ύψους 154,70 ευρώ που αφορά το ετήσιο κόστος διαχείρισης και συντήρησης της ιστοσελίδας του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Στη  συνέχεια ο απελθών Κοινοτάρχης ενημέρωσε το νέο Συμβούλιο ότι λειτουργούν δυο Επιτροπές του Συμβουλίου. Η μια Επιτροπή η οποία ασχολείται με θέματα  της Ελεύθερης Γης Κατωκοπιάς και στην οποία προήδρευε ο Στέλιος Χαραλάμπους και η άλλη Επιτροπή που αφορά στη δημιουργία Αρχείου Πληθυσμού Κατωκοπιάς.
Πρόσθετα, ο τέως Κοινοτάρχης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι στις 29 Ιανουαρίου διοργανώνεται, σε συνεργασία με την Εταιρεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η εκδήλωση για την Γιορτή των Γραμμάτων κατά την οποία θα τιμηθούν οι άριστοι μαθητές της Κατωκοπιάς για τη σχολική χρονιά 2015-2016. Στην εν λόγω εκδήλωση το Κοινοτικό Συμβούλιο παραχωρούσε ποσό 100 ευρώ στον  μαθητή με την υψηλότερη βαθμολογία.
Ο νέος Κοινοτάρχης ζήτησε από τον κύριο Μιχαηλίδη αντίγραφα όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, τα πρωτοκόλλα συνεργασίας και  τα  έγγραφα  αδελφοποίησης  με  Κοινότητες και Δήμους που έχει συνάψει το Κοινοτικό Συμβούλιο,  το Καταστατικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεολαίας καθώς και κατάλογο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων Κατωκοπιτών που έχει στην κατοχή του και χρησιμοποιούσε ως Κοινοτάρχης.
Ο τέως Κοινοτάρχης  δεσμεύτηκε  να προσκομίσει τα πιο πάνω στην επόμενη συνεδρία του Συμβουλίου στις 12 Ιανουαρίου 2016, εκτός των ηλεκτρονικών Διευθύνσεων τις οποίες όπως ανέφερε τις έχει πάρει ως άτομο και όχι ως Κοινοτάρχης.
Μετά την αποχώρηση του τέως Κοινοτάρχη, το Συμβούλιο προχώρησε στην  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Νομοτεχνικά και  Διαδικαστικά θέματα- Υποχρεώσεις Προέδρου και Μελών Κ.Σ.Κ.
Ο Κοινοτάρχης ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη Γραμματέα της Ένωσης Κατεχομένων Κοινοτήτων στην οποία έδωσε τα στοιχεία επικοινωνίας του.
Πρόσθετα, ο Κοινοτάρχης ενημέρωσε τα μέλη ότι για σκοπούς  οικονομικής διαχείρισης θα πρέπει να ετοιμαστεί πρακτικό το οποίο θα υπογράψουν όλα τα μέλη και στο οποίο θα καθορίζονται τα δυο άτομα που θα  έχουν το από κοινού δικαίωμα υπογραφής για τις οικονομικές δοσοληψίες του Συμβουλίου. Το πρακτικό, με δείγμα των υπογραφών των ατόμων που θα οριστούν, συνέχισε ο Κοινοτάρχης, θα υποβληθεί στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση του θέματος αποφάσισε, ομόφωνα, ότι το από κοινού δικαίωμα υπογραφής  θα έχουν ο Κοινοτάρχης και το Μέλος  Χριστάκης Βασιλειάδης.


2.  Σχεδιασμός  Στρατηγικού  Προγραμματισμού  2017-2021
Ο Κοινοτάρχης παρέδωσε στα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου προσχέδιο εγγράφου για το Στρατηγικό Προγραμματισμό 2017-2021. Όπως ανέφερε ο Κοινοτάρχης, το έγγραφο περιλαμβάνει τις σκέψεις  του για τις  στρατηγικές επιδιώξεις, την πολιτική και τα μέτρα που το  νέο Συμβούλιο αναμένεται να εφαρμόσει στη διάρκεια της θητείας. Ο Κοινοτάρχης  ζήτησε από τα Μέλη όπως ,αφού το μελετήσουν,  στην επόμενη συνεδρία  υποβάλλουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους . Αφού οριστικοποιηθεί, ο Στρατηγικός Προγραμματισμός  θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Κοινοτικού Συμβουλίου και θα αποτελεί την πυξίδα δράσης του νέου Συμβουλίου.

3. Προγραμματισμός  Συναντήσεων  με  Οργανωμένα Σύνολα/Φορείς της Κατωκοπιάς
Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθούν συναντήσεις  με το τέως και το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο  καθώς και με όλα τα οργανωμένα σύνολα/φορείς  Κατωκοπιάς  για ανταλλαγή απόψεων. Στη βάση των πιο πάνω αποφασίστηκε όπως στην επόμενη συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί στις 12/1/2017,  κληθούν όλα τα Μέλη  του τέως και πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου. Η συνάντηση με τα οργανωμένα σύνολα  θα γίνει στην  μεθεπόμενη συνεδρία του Συμβουλίου που προγραμματίζεται για τις 2 Φεβρουαρίου 2017.

4. Ετοιμασία και Υποβολή Προϋπολογισμού  2017
Συζητήθηκε το θέμα και αποφασίστηκε ότι στην επόμενη συνεδρία και αφού προηγηθεί εξέταση  των θεμάτων που θα πρέπει  να περιληφθούν στον Προϋπολογισμό για το 2017, αυτός θα  οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί στον Έπαρχο Λευκωσίας. Την ετοιμασία του Προϋπολογισμού ανέλαβε ο Χριστάκης Βασιλειάδης.

5. Γιορτή των Γραμμάτων στις 29/1/207
Το Συμβούλιο αφού ενημερώθηκε από τον απελθόντα Κοινοτάρχη  για το θέμα, αποφάσισε όπως, για φέτος, η γιορτή πραγματοποιηθεί  όπως αυτή έχει εγκριθεί από το προηγούμενο Συμβούλιο. Πρόσθετα, το Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση ποσού 100 ευρώ το οποίο θα δοθεί  στον μαθητή που εξασφάλισε την πιο υψηλή βαθμολογία.

6. Εκλογή Αναπληρωτή Κοινοτάρχη

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου προχώρησε στη συζήτηση του θέματος για εκλογή  Αναπληρωτή  Κοινοτάρχη. Ο  Πρόεδρος ρώτησε ποια μέλη ενδιαφέρονται  για την εν λόγω θέση και ανέφερε ότι στην περίπτωση που ενδιαφέρονται  πέραν του ενός ατόμου θα πρέπει να  διενεργηθούν εκλογές.
Ενδιαφέρον για τη θέση του Αναπληρωτή Κοινοτάρχη εκδηλώθηκε από δυο μέλη, ήτοι, από τους Χρίστο Βασιλειάδη και Στέλιο Χαραλάμπους.
Σύμφωνα με  τα πιο πάνω δεδομένα διενεργήθηκε ψηφοφορία και με βάση το αποτέλεσμα Αναπληρωτής Κοινοτάρχης  εκλέγηκε  ο  Στέλιος Χαραλάμπους με τρείς  ψήφους, έναντι δυο του Χρίστου Βασιλειάδη.
7. Επόμενες Συνεδρίες

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι λόγω των πολλών και  πιεστικών θεμάτων που έχει να χειριστεί το νέο Κοινοτικό Συμβούλιο συστήνεται όπως τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο πραγματοποιηθούν  4 συνεδρίες. Ως εκ τούτου,  αποφασίστηκε ότι οι επόμενες συνεδρίες του  Συμβουλίου πραγματοποιηθούν στις 12 Ιανουαρίου 2017 και  στις 2  και 24 Φεβρουαρίου 2017. Αναφορικά με τον ορισμό της ημέρας για  την καθιερωμένη συνεδρία του, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως αυτό συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Σώματος.

ΝΚ/νκ


 
Back to content | Back to main menu